Јавен повик за доставување на иницијтиви за изработка на Урбанистички планови

Јавниот повик може да го погледнете на ..:: линкот ::..

-Јавниот повик ќе трае од 22.02.2018 заклучно со 23.03.2018 година – 30 дена, сметано од денот на објавата.