Советници

Советничка листа на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија и коалицијата на Општина Шуто Оризари
(2017-2021):

  1. Фатима Османовска – Претседател на Совет
  2. Ерол Реџепов
  3. Фахри Сали
  4. Акем Ајдар
  5. Лјалјифа Демир
  6. Измир Сали
  7. Ремзи Абаз
  8. Сунита Сали