mk_MK mk_MK

Отворен ден

 

Општина Шуто Оризари воведува отворен ден за граѓаните.

Секој ПЕТОК во неделата, со почеток од 10:00-15:00 часот граѓаните можат да остварат средба во зависност од нивните потреби.

На овој начин Општина Шуто Оризари е континуиран сервис за граѓаните и работи за задоволување на потребите на истите.