mk_MK mk_MK

Контакт

Адреса на Општината

Општина Шуто Оризари

Ул.Хаџи Јован Шишко бр.36  1000, Скопје

Кон.тел. +38922614-666

Email:  info@sutoorizari.gov.mk

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТОК од 08:00 до 16:00 часот, Пауза од 11:00 до 11:30 часот

Градоначалник на Општина Шуто Оризари

Г-дин Дудуш Курто

Емаил: gradonacalnik@sutoorizari.gov.мк

Претседател на совет

г-дин Сеад Исамил

Емаил: ismail.sead@yahoo.com

Одделение за Локален екомси развој (ЛЕР):

Ерхан Фејзов

Емаил: erhan.fejzov@sutoorizari.gov.mk

Одделение за урбанизам и заштита на животна средина

 Георги Клинчаревски email> klincarevski.georgi@sutoorizari.gov.мк 
 Валентин Дузлевски email: kapurso@gmail.com

Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина

Анета Манчева email: anetaman@gmail.com

Лице задолжено за слободен пристап до информации од јавен карактер
Анета Манчева email: anetaman@gmail.com

Данок на имот –  Секој работен ден од 08:00 до 11:00

Приемни денови во Одделение за урбанизам –  Понеделник- Вторник од 09:00 до 11:00 часот

Комунално одделение – Понеделник од 15:00 до 16:00 часот , четврток-петок од 08:30 до 09:30 часот.