Работни тела и комисии

Членови на Верификациона Комисија

1.    Реџеп Реџеп
2.    Енвер Иљаз
3.    Беџет Сејди
4.    Сембер Селим
5.    Мамудије Ибрахими

Членови на Кандидациона Комисија

1.    Реџеп Реџеп
2.    Енвер Иљаз
3.    Беџет Сејди
4.    Сембер Селим
5.    Мамудије Ибрахими
Одбор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

1.    Џеват Гани
2.    Беџет Сејди
3.    Халит Исени
4.    Надира Селман
5.    Мамудије Ибрахими
Одбор за прашања на Буџет и финансии

1.    Сеад Исмаил
2.    Енвер Иљаз
3.    Беџет Сејди
4.    Санела Емин
5.    Ѕвездан Милевски