Претседател на Советот на општината Шуто Оризари

Сеад Исмаил
Претседател на Советот на општината Шуто Оризари
роден на 27.10.1980 година
адреса: улица Виничка, број 28 
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)