РЕЈТИНГОТ НА ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ Е ПОДИГНАТ

Рејтингот на општината Шуто Оризари е подигнат. Ова е заклучокот на средбата со граѓанските организации и донатори од Будимпешта – УНгарија, организации од Србија и партнерите на програмата “Пристап на Ромите до фондови“ PGF. 

Организациите сметаат дека за разлика од порано општината имала мала соработка со граѓанските организации но во последните 5 години, локалната самоуправа е отворена и спремна за разговор и активности на организациите. 

-Сметам дека општината почнува да стане препознатлива кај меѓународните организации бидејќи има отвореност и капацитет за реализација на било какви активности. Преку лобирањата на Градоначалникот и неговиот тим, се реализираат проекти а истовремено се бараат и донатори што е показател за подигнување на нејзиниот рејтинг – вели Надир Реџепи од Институтот Отворено Општество – Будимпешта. 

Општината Шуто Оризари има капацитет и човечки ресусрси за реализација на круцијални проекти за локалното население. 

-Во последните неколку години навистина напорно работиме за доброто на граѓаните. Имаме отвореност а и свест дека средствата кои се наменети за Ромите треба и да се искористат за Ромите но и промените да се очигледно а не да трошат пари само на семинари и конференции – вели Градоначалникот на општината Шуто Оризари Елвис Бајрам. 

Во последните неколку години општината работи со локалните невладини оррганизации : Ромски ресурсен Центар – РРЦ, Ромскиот бизнис информативен центар – РБИЦ, Здружението Романо Ило. Од организациите кои и помагаат на општината се Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС и Европската развојна агенција ЕРА, додека како донатори со кои работи се ОСИ Будимпешта,  УНДП, УНИЦЕФ и други.

2.jpg1.jpg3.jpg4.jpg

ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ ИЗГРАДИ НОВ ПАРКИНГ ЗА ГРАЃАНИТЕ

Општината Шуто Оризари изгради нов паркинг простор за граѓаните. Просторот располага со педесетина линии за паркирање а граѓаните ќе можат да го користат од наредната недела . 

-Ова беше едно од ветувањата за време на локалните избори во 2013 година и ете го изградивме. Сметам дека ќе се ослободи  сообраќаниот метеж од главната улица Индира Ганди. Сите граѓани од општината како и посетителите од градот Скопје и цела Македонија отсега ќе можат безгрижно да ги паркираат своите возила – вели Градоначалникот на општина Шуто Оризари Елвис Бајрам 

Паркинг просторот се наоѓа позади зградата на локалната самоуправа а ќе бидат поставени и налепници низ населбата за забрането паркирање.

10849987_1004724569543437_1573442623456280676_n.jpg10698491_1004724689543425_5201518316588165913_n.jpg10501842_1004724082876819_6744415227442496542_n.jpg

Општината Шуто Оризари го одбележа денот на дрвото

Во општината Шуто Оризари се засадија околу 100 дрвја во рамките на заедничката акција “Засади дрво - Засадија ја својата иднина“. 

Денес Градоначалникот на општина Шуто Оризари Елвис Бајрам засади дрвја во детската градинка 8-ми Април и во Спортско рекреативниот центар во општината Шуто Оризари. 

Повеќе...

ГРАДИНКАТА 8-МИ АПРИЛ ВО ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ СЕ РЕНОВИРА

Општината Шуто Оризари и УНДП ја реновираат детската установа ЈОУДГ 8-ми Април. Се поставуваат нови прозорци и се уредува внатрешниот ентериер. Градоначалникот на општината Шуто Оризари Елвис Бајрам ја интезивирал соработката со УНДП со цел овозможување на подобри и поквалитетни услови за децата од предшколска возраст. 

Повеќе...

Успешна реализација на програмата Форуми во заедниците во општина Шуто Оризари

Општината Шуто Оризари успешно го заврши процесот Форуми во заедниците. Станува збор за проект каде општината учествуваше со над 3.200.000 денари и поддршката од програмата 2.400.000 денари. Со Буџетот се санираа и целосно реконструираа улиците Диме Мечето и Дринска. 

Повеќе...