Спортот како фактор за толеранција, заедништво и почитување

Носители на проектот се Здружението за развојни иницијативи геостратешки институт „Глобал“ и општините Тетово, Прилеп, скопски Центар, Старо Нагоричане, Врапчиште и Шуто Оризари, а целта е да им се овозможи на учениците од основно образование од шесте општини, преку спортски активности, дружење, комуникација и посета на локални културни знаменитости, подобро да се запознаат со своите врсници кои потекнуваат од различни културни или етнички заедници, да го развиваат духот на заедништво и меѓусебно разбирање и почитување.

Повеќе...

Повеќенаменско спортско игралиште во рамки на спортско-рекреативниот центар во општината

Изградено е повеќенаменско спортско игралиште во рамки на спортско-рекреативниот центар. Ова игралиште се простира на површина од 5000 м2 и истото е опремено со реквизити за фудбал и кошарка и истото е хортикултурно уредено.

Повеќе...

Целосно обновено спортското игралиште за млади во Шуто Оризари

ЕВН Македонија во соработка со општина Шуто Оризари целосно го обнови и догради игралиштето за млади во Шуто Оризари. Спортскиот центар е вистински подарок за младите од поранешното омилено собиралиште на улицата Ѓорѓи Пенков. Целосно се обновени спортските терени, заменети се старите спортски

Повеќе...

Нов лик на плоштадот во центарот на општина Шуто Оризари

Плоштадот во централното подрачје на општината целосно се реконструираше и доби нов модерен изглед уреден со нови канделабри, корпи за отпадоци, клупи, жаридиниери и нови зелени насади.

Повеќе...

Сообраќајни решенија

Улиците 17, 19, 30 и 33 се целосно санирани и асфалтирани во вкупна должина од 4000 м2. Исто така целосно е асфалтирана улица Пелагонија, додека пак на улиците Брсјачка буна, Метохиска, Виетнамска, Нов живот, Шуто Оризари, Гарсија Лорка, Морава и Виничка се изврши санација на сите ударни дупки

Повеќе...