САНИРАНИ СПОРЕДНИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ

Општината Шуто Оризари и претпријатието улици и патишта изминатат недела завршија со саниција на улиците Овчеполска , Гвадалахара, Виетнамска, Кипарска и Патрис Лумубма.

Поради обилните вржени дожд и големи поплави, делови од наведените улици се

рушени и скршени. Општината превзеде акција за нивни санирање со што овозможи услови за непречено и нормално одвивање на граѓанските потреби.

sanacija 1.JPGsanacija 2.JPGsanacija 3.jpg