Завршување на градбата на средно училиште

Изградбата на ново средно училиште не беше ни во план на претходниот градоначалник. Општината заедно со Министерството за образование и наука го решија проблемот со средно училиште во Шуто Оризари. Од септември 2013 година ова училиште ќе ги прими првите ученици и истото ќе биде управувано од  Директор Ром.

Повеќе...

Изградба на повеќенаменска спортска сала

Израдба на спортска сала е предизвик за општина Шуто Оризари. Оваа сала ќе ги реши проблемите на боксерскиот,  кошаркарскиот и боречкиот клуб. Овие клубови во минатото немаа можност да ги реализираат нивните спортски активности поради немањето на просторни услови. Затоа општина Шуто Оризари се залага за унапредување на спортот со негување на основните спортски вредности.

Повеќе...

Изградба на водовод

Во соработка со Министерство за финансии и Градот Скопје, општина Шуто Оризари, договори изградба на нова водоводна мрежа која во целост ќе ги задоволи потребите на општина Шуто Оризари во наредните 50 години. Вредноста на овој проект е 3,6 милиони евра каде општина Шуто Оризари ќе учествува со 500 илјади евра. Оваа најавена инвестиција е една од поголемите од основањето на општина Шуто Оризари. Постојната водоводна мрежа која е изградена во 1963 година  не е доволна за основните потреби на граѓаните на општината.

Повеќе...