Нова фекална и атмосверска канализација

Еден од поголемите проблеми на општината е и фекалната и атмосферската канализација. Во наредниот период општината ќе продолжи со изградба на канализација на отпадните води.

Повеќе...

Асвалтирање и реконструкција на 41 улица

Предвидено е и асвалтирање и реконструкција на околу 40 - тина  улици меѓу кои:

 1. Македонско Косовска Бригада
 2. Брсјачка Буна
 3. Лепенец
 4. Овчеполска
 5. Слан Дол
 6. Тиквешка
 7. Пелагонија
 8. Галичица
 9. Виетнамска
 10. Демирхисарска
 11. Дринска
 12. Карбуница
 13. Злетовска
 14. Антони Дворжак
 15. Брегалница
 16. Диме Мечето
 17. Гвадалахара
 18. Морава
 19. Нов Живот
 20. Рељо Шесто Крило
 21. Гарсија Лорка
 22. Метохиска
 23. Патрис Лулумба
 24. Шуто Оризари
 25. Кипарска
 26. Клисурска
 27. Смилевска
 28. Ѓорѓи Пенков
 29. Волт Дизни
 30. Чегевара
 31. Бутелски Венец
 32. Вашингтонска
 33. Јуриј Розантал
 34. Страцинска
 35. Гарибалди
 36. Плачковица
 37. Сељачка Планина
 38. Црноок
 39. Иљо Војвода
 40. Мелничка
 41. Виничка   

 

Изградба на катна гаража

Планирана е изградба на катна гаража која ќе го реши недостатокот на паркинг места и хаосот во сообраќајот во општината. Ова претставува идеално решение особено за време на викендите кога голем број на граѓани го посетуваат пазарот во Шуто Оризари. 

Повеќе...

Изградба на нова населба „Шуто Оризари 2“

Со новиот  Детален Урбанистички План (ДУП) и генералниот урбанистички план на град Скопје, ќе се создадат услови за целосна урбанизација на општина Шуто Оризари. Истовремено ќе се создадат услови за изградба на повеќе од 100 индивидуални станбени единици со комплетна инфраструктура и создавање на нова населба Шуто Оризари 2.

Индустриска зона

Со развојот на индустријата во општината ќе овозможи отворање на повеќе работни места, а со тоа ќе се намали сиромаштијата. Дополнително општината ќе може да го зголеми општинскиот буџет со што ќе може да инвестира во развој на инфраструктурата и други капитални инвестиции кои ќе бидат значајни за современ развој на општината.

Повеќе...