Мини рекреативен центар во с. Горно Оризари

Во рамките на општина Шуто Оризари, е и селото Горно Оризари. Планирано е изградба на мини рекреативен и детски забавен центар кој ќе биде наменет за младите од с. Горно Оризари.