Формирање на нова локација за гробишта

Во соработка со Министерството за транспорт и врски во план е изработка на елаборат преку кој ќе се определи соодветна парцела за гробишта и која ќе го реши проблемот со немањето на простор на Градските гробишта. Општината ќе се залага, од погребални трошоци да бидат ослободени бездомниците и лицата со висок социјален ризик.