Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

Општина Шуто Оризари ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат “Реконструкција на локален пат за поврзување на село Горно Оризари со Долно Оризари” и “Реконструкција на пристапни локални патишта ( крак 1- крак 5 во село Горно Оризари...

Повик во PDF верзија