ЗА ЕДЕН МЕСЕЦ ЌЕ ПОЧНЕ СО ИЗГРАДБА НОВАТА СПОРТСКА САЛА

Премиерот Никола Грувски најави уште една крупна инвестиција за општината Шуто Оризари. 

 

од септември ќе поче изградбата на спортската сала како дел од ветувањата за граѓаните за општина Шуто Оризари. 

- Изведувачот е избран техничката документација е подготвена сега се чека одобрение за градба и за најдоцна еден месец ќе почнат градежните зафати. 

Спортската сала ќе има капацитет за 400 гледачи, соблекувални, администација и други простории. 

 

Градоначалникот на општина Шуто Оризари развојот на сите спортови во општината го гледа преку изградбата на новата спортска сала бидејќи ќе има услови за поквалитетно спортување и вежбање. 

 

Владата на Република Македонија за околу 3 три години досега инвестирала во круцијални значајни проекти: 

Повеќенаменско спортско изгралиште, Средно Училиште, Изградба на 20 училници во рамки на О.У. Браќа Рамиз и Хамид, изградба на 10 училници во рамки на О.У. 26 Јули, и најголемата инвестиција која се реализира новата пумпна станица за водовод.