Општината беше посетенa од г-дин. Романи Росе.

Општината беше посетенa од г-дин. Романи Росе. На средбата беше разговарано на повеќе теми, меѓу кои како главни акценти беа ставени на темите од ситуацијата на општината и нејзините граѓани.