Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 792
Буџет за 2013 966