Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 809
Буџет за 2013 991