Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 766
Буџет за 2013 929