Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 781
Буџет за 2013 955