Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 706
Буџет за 2013 819