Прикажи # 
Завршна сметка за 2013 733
Буџет за 2013 853