Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 801
Буџет за 2012 784