Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 769
Буџет за 2012 753