Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 752
Буџет за 2012 728