Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 781
Буџет за 2012 764