Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 653
Буџет за 2012 668