Прикажи # 
Завршна сметка за 2012 692
Буџет за 2012 692